Společnost GasNet je největší distributor zemního plynu v České republice. Spolehlivě zajištuje bezpečné dodávky plynu pro více než 2,3 miliónu obyvatel. Jde cestou dekarbonizace a udržitelnosti. Vodík chápe jako obnovitelný plyn s řadou výhod, bez kterých se budoucí energetický mix neobejde. Chystá se postupně zvedat podíl vodíku v distribuční síti až na konečných 100 %.