Společnosti OKD, a. s. je jedinou producentem černého uhlí v České republice. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Těžba uhlí bude pokračovat do konce roku 2025 s možným přesahem do roku 2026 na vytěžení posledních porubů. Poté poslední Důl ČSM společnost OKD uzavře a z vlastních prostředků bude provádět jeho technickou likvidaci.

Mimo technickou likvidaci hlavních důlních děl se společnost OKD, a.s. chystá zaměřit svou činnost také na využití kalů formou destilace a pyrolýzy, pronájem pozemků pro stavbu fotovoltaických elektráren a další projektů v oblasti energetiky například kogenerační jednotky nebo využití vodíků a vodíkových technologií.