Přední technologický hráč v České republice, progresivní region podporující inovace s vysokou přidanou hodnotou, a hlavně ucelený ekosystém vodíkového údolí od výroby, přes distribuci, až po spotřebu. To jsou vzkazy, které Moravskoslezský Vodíkový Klastr předává návštěvníkům největšího strojírenského veletrhu v Evropě, jehož další ročník dnes startuje na plochách výstaviště německého Hannoveru. Společná expozice s Moravskoslezským krajem potrvá do 25. dubna.

Na celkové ploše 15 hal s více, než 3 000 vystavovateli se i letošní rok opět představí technologické novinky v oboru v rámci nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu v Evropě. Ani letos nechybí speciální hala „Fuel Cells and Hydrogen technologies“ věnována právě rozvoji vodíkových technologií, u níž nemůže Klastr a Moravskoslezský kraj chybět.

Hannover Messe je technologickou špičkou a má jasně vedoucí pozici pro světový subdodavatelský trh. Kdo chce být v oboru vodíkových technologií vidět – a hlavně vůbec být na vodíkové mapě Evropy – nemůže zde chybět. V posledních několik letech je navíc i ze strany organizátorů znát, že na nové technologie, palivové články a vodík je kladen obrovský důraz. Ne nadarmo nese celý veletrh podtitulIndustrial Transformation – Making the Difference.” podotýká k české, resp. moravskoslezské účasti předseda Představenstva MSVK Daniel Minařík, který přímo v místě se svým týmem expozicí provází a dodává: „Prezentace na tomto veletrhu je nejen vysoce prestižní záležitostí, ale má zásadní dopad na mezinárodní úroveň obchodně-dodavatelských řetězců. Bohužel se zde z České republiky pohybují jen jednotky společností. My do této rodiny patříme a v budoucnu budeme účast našich členů podporovat mnohem více.

Na stánku velké „vodíkové“ haly zaujímá Klastr i ve srovnání s německými nebo francouzskými oborovými sdruženími silné postavení. Kromě Moravskoslezského kraje zde prezentuje svou činnost také CEETe – výzkumné centrum se zaměřením na vodík při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

„Už několik let pracujeme na tom, aby u nás vzniklo první a opravdové české Hydrogen Valley, kde průmysl, energetiku a dopravu založenou na fosilních palivech nahradí vodíkové technologie. Proto jsme společně s univerzitami a podniky založili Vodíkový klastr. Proto vzniká Vodíková strategie Moravskoslezského kraje. Tady v Hannoveru, který je vodíkovým pupkem světa, máme takové malé české okénko – jsme tu my, společnost Cylinders Holding a DEVINN. Jestli mě něco těší, tak právě fakt, že jsou to firmy právě od nás.“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro průmysl, energetiku
a chytrý region Jakub Unucka
.

Expozici Moravskoslezského Vodíkového Klastru a Moravskoslezského kraje v rámci Hannoverského výstaviště najdete v hale 13 s názvem „Fuel Cells and Hydrogen technologies“ pod číslem F 78. Klastr, stejně jako kraj chce prezentovat nejen technologickou vyspělost, představit své vize a strategické projekty, které povedou k bezemisní budoucnosti regionu, ale také mít prostor k navázání nových kontaktů
a propojit je se silnými partnery v zahraničí.

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. je regionální platformou věnující-se rozvoji vodíkových technologií, která má mimo jiné za cíl popularizaci vodíku a jeho využití jak v průmyslových a energetických procesech, tak i v běžném občanském životě, edukaci, osvětu, propagaci vodíkových technologií a šíření konceptu moderní energetiky na bázi vodíku, jakož i konceptu vodíkového údolí Moravskoslezského kraje.