Očekávaná aktualizace Vodíkové strategie České republiky začala svou další fázi.
Po prvotním draftu návrhu dokumentu, ji do mezirezortního připomínkového řízení její předkladatel – Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo v půlce května 2024. V této verzi je na téměř 115 stranách dokumentu navrhován plán na zavádění vodíku ve třech etapách nazvaných „Lokální ostrovy‘‘ do roku 2030 a poté ‚‚Globální mosty‘‘ a ‚‚Nové technologie‘‘, které již nejsou časově ohraničené a mají tak dlouhodobý výhled.

Moravskoslezský Vodíkový Klastr jako subjekt sdružující své členy za účelem vytvoření Vodíkového údolí Moravskoslezského kraje ve svých připomínkách zdůrazňoval především, a právě roli regionálních ekosystémů jako zásadní a nedílné součásti vodíkového hospodářství České republiky. Z celkových 47 připomínek, na jejichž tvorbě se podílela také meziregionální H3 skupina uhelných regionů, se 42 věnuje obsahu samotného dokumentu a další návrhu usnesení Vlády ČR. Z nich má 11 připomínek pouze doporučující charakter.

Do procesu mezirezortní připomínkové řízení na úrovni Moravskoslezského kraje bylo zapojeno také Moravskoslezské energetické centrum, p. o. a zmíněná meziregionální H3 skupina uhelných regionů. Vypořádání předložených připomínek a schválením Národní vodíkové strategie Vládou České republiky je předpokládáno v průběhu léta, resp. podzimu tohoto roku.