Využívání vodíku v průmyslu, dopravě i energetice, instalace zařízení pro jeho výrobuo kapacitě přes 300 MW do roku 2030 nebo vybudování 100 Km vodíkovodů. To jsou jedny z cílů nově schváleného dokumentu, který 6. června schválili krajští zastupitelé. Moravskoslezská vodíková strategie je tak první v Česku, kterou schválil nejvyšší orgán samosprávného celku. Ta nese headline „Na cestě k dekarbonizaci regionu a posílení konkurenceschopnosti formou zajištění bezpečného a dostupného vodíku.“ Její zpracování zajistil Moravskoslezský Vodíkový Klastr.

„Vodík může našemu kraji pomoci nejen s celkovou dekarbonizací z pohledu předpisů EU a snížením emisí pro jeho obyvatele, ale také s ochranou místních firem před absurdním systémem emisních povolenek, vyšší samostatností a bezpečností místní energetiky, přilákáním investorů do zelené energetiky, a především nastartováním zcela nového byznysu pro místní firmy – tedy skutečnou hospodářskou transformací, o které se více mluví a píše, než reálně dělá,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

Strategii rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji do roku 2034, jak zní její oficiální název, předložil krajskému zastupitelstvu spolek firem, samotného kraje a Vysoké školy báňské sdružené v Moravskoslezském Vodíkovém Klastru. „Strategie je výsledkem naší roční práce, jíž se účastnilo přes padesát stakeholderů a prošla celou řadou velmi pečlivých a poctivých diskuzí. „Musíme si uvědomit, že žijeme v době nejen válečného konfliktu, který zásadně proměnil náš stávající energetický systém, ale i obrovskému tlaku na bezemisní přechod ekonomiky Evropské unie, na kterém chtějí vydělat velcí hráči západní Evropy. Strategie přináší návod, jak posílit nejen resilienci našeho regionu, ale zejména jeho transformaci na zcela nový typ hospodářství. V celé řadě oblastí je velmi konkrétní a zároveň předkládá pragmatický a reálný přístup k zavádění vodíku.“ uvádí předseda Představenstva Moravskoslezského Vodíkového Klastru Daniel Minařík, jenž k dnešku sdružuje přes 30 společností, které v regionu chtějí vodík rozvíjet.

„Zpracováním Strategie jsme dostali nelehký úkol, teď nás ale čeká ještě těžší fáze, a to Strategii začít realizovat, a to bude pravá výzva! Naším cílem je 279 MW vodíku v průmyslu a energetice a o řád menší – 31 MW podíl vodíku v dopravě, potřebujeme velkokapacitní zařízení na skladování a distribuci a pro naplnění evropské legislativy alespoň jednu plnicí stanici na síti TEN-T o kapacitě 1 tuny vodíku denně. K tomu chceme další 7 stanic pro veřejnou hromadnou dopravu o velikosti 190 autobusů a flotilu vodíkové železnice. Čeká nás také práce na zajištění 18 tisíc tun importovaného vodíku. zkrátka, velký kus práce!“ dodává.

Samotný importem vodíku a jeho derivátů do kraje se již dnes zabývají i jeho zahraniční sousedé, s nimiž je Klastr v pravidelném kontaktu. Právě proto Strategie uvádí, že Moravskoslezský kraj a firmy v něm působící mají ambici být lídrem v zavádění vodíku v rámci České republiky. „Velmi přísné evropské regulativy nutí průmysl být víc a více zelenější. Chceme-li tak v našem kraji ocelářský, chemický a strojírenský průmysl zachovat, je vodík naprosto nedílnou součástí tohoto ‚ozeleňovacího‘ procesu. Strategie nám říká, jak toho dosáhnout, proč a také čím. Akcelerace staveb vodíkových zásobníků, stejně jako budoucí infrastruktura ve formě vodíkových produktovodů jsou nepochybně touto cestou. Chceme-li průmysl zachovat, potřebujeme levný vodík ze zahraničí,“ dodává.