Dne 14. května 2024 se uskutečnila Členská schůze Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s.. V prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sešli členové Klastru a hosté, Představenstvo a Dozorčí rady Spolku. Na první Členské schůzi v roce 2024 účastníci zhodnotili předchozí rok 2023 a projednali úkoly a cíle pro rok 2024.

Mezi hlavní témata patřily především:

  • Schválení Strategie rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji,
  • Návrh rozpočtu a hospodaření spolku na rok 2024,
  • Schválení plánu činností na rok 2024,
  • Nové pracovní skupiny Moravskoslezského Vodíkového klastru, z. s.,
  • a řada dalších.

Čeká nás rok nabitý podporou vodíku, diskuzí, plánů a prvních projektů!