Zakládající členové

Jsme kraj, který ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Kraj, který nabízí mimořádné příležitosti pro všechny, kteří přiloží ruce, hlavu i srdce ke společnému dílu. Kraj, který nabízí důstojné podmínky pro ty, kteří svou hlavní práci pro společnost již odvedli a chtějí si užívat zasloužený odpočinek.

Kraj, který není na okraji, ale naopak v centru silného, dopravně propojeného a spolupracujícího středoevropského regionu s přilehlými oblastmi Polska a Slovenska.

Moravskoslezský kraj úspěšně dokončí hospodářskou transformaci, vrátí se mezi hlavní rozvojové póly České republiky a stane se lídrem v zelených technologiích.

Budeme krajem, ve kterém lidé zůstávají nebo kam se vracejí, protože jsou zde příznivé podmínky pro kvalitní život. V centru s pulzující a atraktivní metropolí Ostravou, s mimořádnou koncentrací obyvatel a svébytnou kulturou v pestré paletě měst a obcí kraje, s územím plným udržované zeleně a kvalitního veřejného prostoru, lemovaným malebnými Beskydami a Jeseníky, které jsou rychle a pohodlně přístupné pro obyvatele i návštěvníky kraje.

Tuto novou energii chceme vnést do našeho kraje s následujícím koaličním programem na volební období 2020 až 2024 i s výhledem na další léta.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.

Realizujeme základní i aplikovaný výzkum na špičkové úrovni. Díky tradici a spolupráci s průmyslem i řadou domácích a zahraničních univerzit v široké škále odvětví, poskytujeme inovativní řešení v řadě oborů a jistotu uplatnění našim absolventům.

CYLINDERS HOLDING, a.s.

Cylinders Holding je česká společnost, která se více než 115 let kontinuálně zabývá výrobou tlakových lahví. Po masivních investicích je světovým výrobcem s největším podílem na evropském trhu ocelových lahví. Export společnosti míří na všechny kontinenty. Ve vybraných teritoriích si holding buduje nejen tržní pozici, ale i nové výrobní kapacity.

Společnost prošla díky svým současným vlastníkům významným vývojem. Dnes provozuje čtyři linky na výrobu protlačovaných lahví v Ostravě v České republice a v Sosnovci v Polsku. V Ostravě je vybavena i dvěma linkami na výrobu trubkových lahví. Dále disponuje speciální technologií na výrobu tlakových nádrží pro vodík a technické plyny a rovněž zařízením na výrobu atypických tlakových systémů pro hydraulické aplikace. Cylinders Holding staví na vývoji – ať už jde o výrobky pro nové technologie v automotive, jako je CNG a vodíkové tlakové systémy, nebo o nové patentované technologie při výrobě nářadí a originální technologie pro tvářecí procesy rotačních dutých výrobků.

V současné době se společnost Cylinders Holding věnuje strategii Cylinders 4.0, neboť si je vědoma, že nové technologie, nové produkty s přidanou hodnotou, originální speciální služby a robotizace procesů budou v budoucnosti klíčovými parametry při vytváření nových dodavatelských systémů.

Cylinders Holding staví svou budoucnost na principech cirkulární ekonomiky. Systémy mobilních a virtuálních plynovodů vyvinuté v Cylinders Holding potvrzují, že existují komfortní ekologická a ekonomická řešení špičkové kvality, která snižují zátěž naší planety.

Členové

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

BorsodChem MCHZ je jedním ze dvou výrobních závodů skupiny BorsodChem ve střední Evropě, vlastněné čínskou společností Wanhua. Dodáváme sortiment výrobků zejména organické, ale rovněž anorganické povahy. Námi vyráběné chemické látky nacházejí uplatnění ve výrobě polyuretanových hmot, pryžových, farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků, chemikálií na úpravu vody a dalších.

Za více než devět desetiletí svého působení v Ostravě jsme si vytvořili silné vazby na naše okolí. Zakládáme si na otevřenosti vůči svým odběratelům a dodavatelům a ke společnosti jako takové. Udržujeme svou flexibilitu, neustálý růst a pokračujeme v investicích do zlepšování úrovně výrobních technologií a do místních a sociálních programů.

VÍTKOVICE, a.s.

VÍTKOVICE, a.s. je strojírenský podnik se sídlem v Ostravě, jehož provozy se nacházejí zejména v areálu Vítkovických železáren. Samotná společnost Vítkovice zajišťuje především technicko-organizační chod holdingu a poskytuje služby dceřiným a sesterským společnostem.

RenoEnergie, a.s.

Společnost RenoEnergie v Moravskoslezském kraji dlouhodobě připravuje a realizuje projekty větrných elektráren, které budou v případě zájmu členů klastru sloužit pro zajištění dodávek zelené elektřiny pro elektrolýzu vodíku za příznivé spotové ceny, a to převážně v zimním období, kdy bude zelené elektřiny v regionu nedostatek.
Projekty větrných elektráren bude výrobce zelené elektřiny RenoEnergie rovněž dlouhodobě provozovat. I ve větru je RenoEnergie trvale dobrým sousedem a partnerem obcí, regionů, místních sdružení, firem občanů a vlastníků pozemků tak, jako si počíná již 20 let při přípravě, výstavbě a provozu vodních elektráren.
Spotové ceny elektřiny v době, kdy fouká, bývají poměrně nízké. Diagram výroby elektřiny z větru se vhodně doplňuje s fotovoltaikou, plánovanou dalšími členy klastru.

Devinn

DEVINN s.r.o.

Společnost DEVINN se zabývá vodíkem již od roku 2017, kdy vyvinula generátor tepelné a elektrické energie H2BASE s palivovým článkem. Jeho kvality již několik let testuje při napájení domácích i zahraničních hudebních festivalů. Stacionární podobu H2BASE najdete také v systému vodíkového hospodářství, který DEVINN dodává a prvně ho instaloval na své budově v Jablonci nad Nisou. V roce 2022 pak DEVINN představil na bázi H2BASE také semiautonomní mobilní nabíječku elektromobilů H2BOT. Poslední novinkou z produktové řady DEVINN je mobilní vodíková plnicí stanice.

DEVINN je 100% českou rodinnou firmou s domácím kapitálem a jedním majitelem. Firmu založili v roce 2014 manželé Luboš a Věra Hajští. Díky unikátnímu praktickému know-how pracují specialisté z DEVINNu také na vývoji vodíkového nákladního speciálu Tatra nebo řadě vývojových projektů Škoda Auto.

Filozofií firmy je být svým klientům partnerem pro vodíkové projekty od A do Z a zastřešit tak celý proces od financování a výběru technického řešení až po projektové řízení během realizace a následný pravidelný servis.

HAGEMANN a.s.

Společnost Hagemann působí na automobilovém trhu již více než 90 let. Během této doby se dotkla mnoha jeho oblastí. Nejsilnější pozici však získala v posledních letech, rozšířila svou výrobu o novou moderní halu, zrekonstruovala areál, otevřela pobočku na Slovensku a stala se jedním z největších výrobců nástaveb a přestaveb užitkových vozů v ČR.

V letošním roce jsme ve spolupráci s VŠB A ČVUT začali pracovat na přestavbě vozidla na vodíkový pohon přes palivové články vozidel do 3,5t. Využití takových vozidel bude především v oblasti komunálních a obslužných vozidel v centrech měst. V tomto segmentu vidíme velikou příležitost a zároveň nedostatečnou nabídku vozidel s vodíkovým pohonem.

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM je nejdéle působící výzkumná organizace v kraji a zároveň jediná soukromá. Dlouhodobě se věnuje poskytování služeb v oblasti metalurgie, materiálového inženýrství a také hodnocení zbytkové životnosti provozovaných komponent v klasické i jaderné energetice. Do jejího portfolia patří také oblast oběhového hospodářství – je nositelem projektu CirkArena, který je zařazen mezi 13 strategických projektů MSK v rámci OP Spravedlivé transformace. V neposlední řádě se věnuje vodíkovým technologiím. Od letošního roku je v MMV první česká akreditovaná zkušební laboratoř, která může testovat materiály v prostředí vysokotlakého vodíku. MMV získala akreditaci díky vědeckému týmu, zkušenostem a vlastnímu vodíkovému autoklávu (300bar), který vyvinula a patentovala, rovněž jako první, již v roce 2017.

Green GAS DPB, a.s.

Green Gas DPB, jsme regionální dodavatel plynu pro firmy a domácnosti. Díky vlastním zdrojům, těžebním stanicím a lokálním distribučním soustavám zajišťujeme těžbu, distribuci a prodej karbonského plynu a důlního plynu, ze kterého vyrábíme elektřinu a teplo. Nabízíme také důlní a povrchové vrtné práce, vysoce specializované inženýrské služby jako jsou radonový, geologický, georadarový nebo hydrogeologický průzkum, měření úniků tepla a strojírenské činnosti zaměřené na zakázkovou strojní výrobu, obrábění kovů a plastů i opravy vrtných souprav. Více než 60 let poskytujeme své služby zákazníkům a přispíváme k bezpečnosti a energetické soběstačnosti regionu.

MSV elektronika s.r.o.

MSV elektronika byla založena v roce 1997 vývojovými pracovníky se zkušenostmi v oblasti vývoje HW a SW elektronických řídicích systémů v kolejových vozidlech.

Naši hlavní činností je vývoj a výroba elektronických řídících a ovládacích systémů a zařízení dle přání zákazníka včetně jeho programového vybavení.

Disponujeme širokým týmem vlastních i externích pracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje HW a SW pro nasazení nejen v dopravě.

Zákazníkům nabízíme také projektové činnosti, výrobu rozvaděčů a kabelových svazků.

MSV elektronika je zaměřena zejména na železniční techniku, ale dodává rovněž komponenty pro silniční telematiku (elektronické zastávkové panely, proměnné dopravní značky,…) i další oblasti průmyslu.

CHEMINVEST s.r.o.

Základy společnosti byly položeny v 70. letech minulého století při technologické restrukturalizaci tehdejších Chemických závodů ČSSP v Záluží, kdy byla ukončena výroba paliv na bázi chemického zpracování uhlí a zahájena rozsáhlá výstavba nových petrochemických výrob. Pro zajištění těchto investic byl osamostatněn a podstatně rozšířen tehdejší investiční odbor do útvaru náměstka pro výstavbu. Tento útvar byl při změně organizační struktury CHEMOPETROLu, a.s. v roce 1993 transformován do divize Cheminvest.

Společnost CHEMINVEST s.r.o. vznikla v roce 1995 vyčleněním divize Cheminvest v rámci restrukturalizace z Chemopetrolu Group a.s. Byla založena společenskou smlouvou dne 31. července 1995, uzavřenou mezi společnostmi Chemopetrol Group a.s. a CHEMINVEST s.r.o. Do roku 2000 byla dceřinou společností CHEMOPETROLU, a.s., která byla následně zprivatizována.

V současné době je společnost nezávislým právním subjektem, který nabízí zákazníkům zejména inženýrské, dodavatelské a konzultační služby včetně projekčních prací v oblasti chemického průmyslu, rafinérského průmyslu, energetiky, dálkovodů, ekologických zařízení, dopravních staveb, průmyslových zón a stavebnictví obecně.

Společnost ČEPRO, a.s., jako spolehlivý zdroj a garant kvalitních pohonných hmot, napomáhá hladkému přechodu mezi fosilní a alternativní energií v dopravním modelu České republiky. Společnost ČEPRO zahájila již v minulých letech řadu aktivit ve vazbě na alternativní energie v dopravě. V rámci využívání alternativních zdrojů, resp. obnovitelných zdrojů energie společnost ČEPRO instalovala a dále instaluje ve svých skladech pohonných hmot fotovoltaické elektrárny (FVE). A to nejen proto, že se jedná o obnovitelný a ekologicky šetrný zdroj energie, ale že i umožní naší společnosti vyrábět „zelený“ vodík jako alternativní palivo pro nákladní a osobní dopravu. V rámci bezemisní dopravy se společnost ČEPRO podílí na výstavbě páteřní sítě vysoce výkonných dobíjecích stanic. Naše společnost se také intenzivně zabývá využitím H2 (vodíku) v dopravě a připravuje výstavbu plnící vodíkové stanice. V synergii s projekty výstavby FVE také pracujeme na projektu výstavby výrobny vodíku elektrolýzou, tzv. výroba „zeleného“ vodíku. V dopravě také pracujeme na projektech v oblasti LNG/BioLNG a CNG/bioCNG.

PROMET GROUP a.s.

Skupina PROMET je rodinnou firmou založenou v roce 1992 v České republice. Aktuálně jsme 6. největší českou rodinnou skupinou s více než 40 společnostmi a 6000 zaměstnanci. Jsme strojaři, metalurgové a inženýři. Cílíme na vytváření skupiny, která bude schopna synergicky využívat know-how a profesionalitu k pokrytí veškerých procesů k realizaci finálního produktu. Skupina vyrábí těžká nákladní vozidla Tatra, nákladní vagóny, lisovací nástroje a svařovací přípravky, svařované výlisky pro automobilový průmysl, hluboko tažené díly, těžké svařence pro zemědělství, lesnické stroje nebo nákladní přívěsy, výroba odlitků a výkovků včetně obrábění. Míra diverzifikace činností nám napomáhá ke stabilnímu a organickému růstu, který nám dovoluje vytvářet nové příležitosti nejen napříč skupinou samotnou, ale i celou společností.

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Nošovická automobilka zahájila provoz na podzim roku 2008. Od té doby sjelo z výrobních linek přes 4 miliony vozů a 5 milionů převodovek. Celkem prošlo výrobou 10 různých modelů, které v průběhu let putovaly do více než 70 zemí světa. Aktuálně z linek sjíždí modely i30, i30 N, SUV Tucson a Kona Electric. Ta se v roce 2020 stala prvním sériově vyráběným elektromobilem v ČR. V závodě pracuje přes 3 200 zaměstnanců, z nichž 93 % jsou občany ČR. Velký důraz je kladen na ekologii, udržitelnost a komunitní spolupráci. Firma podporuje regionální projekty a rozvíjí dlouhodobá partnerství. Ve svém areálu podporuje biodiverzitu rozmístěním hmyzích hotelů, zřízením motýlí louky nebo nekosením luk, kde hnízdí vzácné čejky. Nošovický Hyundai je prvním závodem koncernu Hyundai Motor Group, který využívá elektřinu ze 100 % obnovitelných zdrojů energie.

ČEZ, a. s.

ČEZ, a. s. je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 5. 1992. Předmětem podnikání je výroba, distribuce a obchod s elektřinou, výroba a rozvod tepelné energie, obchod s plynem a s nimi spojené činnosti.

Siemens, s.r.o.

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a nedílnou součástí českého průmyslu je již více než 130 let. Naše portfolio pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých, přináší komplexní digitální produkty a služby.

V českém Siemensu vytváříme a zákazníkům dodáváme ty nejmodernější výrobky a technologie – od rychlovlaků přes digitální elektromotory po řídicí systémy s umělou inteligencí a řešení chytrých budov. Naší základní hodnotou je odpovědnost – k zaměstnancům, zákazníkům, komunitám, etice podnikání a životnímu prostředí.

Green Power Investment s.r.o.

Green Power Investment s.r.o., (GPI) společnost podnikající v oblasti obnovitelných zdrojů se zaměřením na solární energetiku a vodík. Na trhu působíme od roku 2010, v rámci své činnosti realizujeme zakázky většího rozsahu formou dodávky “na klíč”, kde součásti je development, výstavba a provoz fotovoltaických elektráren a vodíkových technologií.

DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Zahlazování následků hornické činnosti je v souladu se státní politikou postupného zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých environmentálních zátěží financováno státem.

Koncepce provádění likvidačních a sanačních prací vychází z jednotlivých usnesení vlády a pro jednotlivé lokality je konkretizována technickými projekty likvidace a sanace. Zahlazování následků po průzkumu, těžbě a úpravě uvedených surovin je prováděno v souladu s přísnými požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí.

Nedílnou součástí zahlazování následků hornické činnosti je výplata sociálně zdravotních dávek jak současným, tak bývalým zaměstnancům státního podniku DIAMO, včetně všech organizací, pro něž se stal státní podnik nástupnickou organizací.

Alternative Energy Systems a.s.

Zabýváme se inovativními technologiemi na poli energetiky a energií jako celkem. Našim cílem je nacházet komplexní řešení pro energetickou soběstačnost měst, průmyslových areálů a rodinných domů. Naší prioritou je zákazník a jeho spokojenost. Kvalita produktů a jejich využitelnost.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je inženýrsko-dodavatelskou společností nabízející komplexní portfolio řešení od studie proveditelnosti, přes vypracování všech stupňů dokumentací včetně jejich projednávání s příslušnými úřady, až po případnou realizaci projektů formou na klíč, jejich zprovoznění, demonstraci garančních parametrů, školení obsluhy a finálnímu předání technologie majiteli. Věříme a historie toho je důkazem, že 70. let působení na trhu je tím správným receptem k úspěchu, kterého jsme zárukou. Cílem společnosti je dodávat nové ekologické technologie nejen s vodíkovým zaměřením, což je důkazem naší snahy a faktu, že se právě ona dokáže dynamicky přizpůsobit vlivům a příležitostem okolí.

Hydrogen Art s.r.o.

Jsme váš partner pro návrh a funkční aplikaci vodíkových řešení. Usilujeme o to, abychom mohli v budoucnu žít ve státě s funkční a ekologickou energetickou koncepcí, která nebude závislá na nepředvídatelných hráčích globálního trhu. Na cestě za tímto cílem uskutečňujeme modelové vodíkové projekty na vrcholu současného technologického vývoje.

Přinášíme skutečnou dekarbonizaci a víme, jak vás posunout o krok blíž k uhlíkové neutralitě.

Uspokojit energetické nároky vašeho podniku nebo města ekologicky lze! Ať už v hromadné, obslužné či nákladní dopravě, odpadovém hospodářství nebo v městských veřejných službách, vodík nabízí funkční, uhlíkově neutrální řešení, které konečně dává smysl.

Díky expertíze, kontaktům na zahraniční špičky v oboru a v neposlední řadě vlastnímu know-how a technologickému zázemí pro vás připravíme inovativní vodíkové řešení na klíč.

Do diskuze nad výzvami v energetice přinášíme realistický pohled. Naším cílem je vždy dosáhnout vynikající ekonomiky provozu. Doporučíme vám vhodné technologie, vyřešíme strategii financování a propojíme vás se zkušenými zahraničními partnery, s nimiž náš tým v minulosti realizoval úspěšné a funkční vodíkové projekty.

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s., je součástí skupiny Veolia, která v celosvětovém měřítku zaujímá s téměř 180 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech vedoucí postavení v oblasti udržitelného rozvoje měst i průmyslu. V České republice patří skupina Veolia k nejvýznamnějším poskytovatelům vodohospodářských, energetických a odpadových služeb a patří mezi dvacítku největších podniků v české ekonomice.

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří domácnosti, obce a města, průmysloví klienti, školy, nemocnice, úřady atd. Společnost taktéž nabízí nejmodernější inovativní ekologické technologie a chytrá řešení pro bytové domy, průmyslové závody a komerční areály, jejichž cílem je optimalizovat spotřebu energie, využívat více alternativní zdroje a přinášet tak úsporu nákladů.

Drážní revize s.r.o.

Společnost Drážní revize s.r.o. je ryze česká společnost, založená v roce 2014, úspěšně působící v oblasti projektování, revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení. Do našeho portfolia patří především revize železničních zabezpečovacích a signalizačních zařízení, návrhy a schvalování vlakových souprav, rozvoden, výměníkových stanic, tlakových nádob pro železnice, apod. Společnost nejen úspěšně realizuje desítky větších i menších projektů v rámci ČR, Polska, Slovenska a Německa, ale také navazuje úzké vztahy s řadou firem, se kterými si vzájemně vypomáhá při řešení technicky nebo logisticky náročných projektů. Při vývoji a aplikaci nových technologií rovněž spolupracuje s vědeckými pracovišti z VŠB, VUT, FZU, ITRI, NTUT a ITCAS. Mezi hlavní zákazníky firmy patří ČD, ČD Cargo, DPO, Správa železnic, TŽ Třinec, Škoda transportation, Siemens, Vollert, PKP Cargo Int., PESA, NEWAG, Vítkovice doprava, atd..

ZEBRA GROUP s.r.o.

Společnost ZEBRA GROUP vznikla v roce 2014, aby obnovila výrobu malých užitkových vozů v České republice. Navazujeme na výrobu multikár z 80. let. Vyrábíme na základě vlastních konstrukčních podkladů.

Užitkový vůz ZEBRA může nést více než 45 možných druhů výměnných nástaveb. Víceúčelová vozidla jsou vybavena tříokruhovou hydraulikou, která umožňují nést nástavby vpředu, vzadu i na korbě.

Jsme členem Sdružení automobilového průmyslu AUTOSAP (ŠKODA, TATRA, JAWA, SOR Libchavy), Hospodářské komory České republiky, Spolku veřejně prospěšných služeb a německé organizace VAK. Od roku 2015 je sériová výroba vozidel ZEBRA schválená Ministerstvem dopravy České republiky.

Silesia Hydrogen

Silesia Hydrogen, s.r.o.

Společnost je strukturovaná do dvou divizí.

Konzultační divize poskytuje služby v oblasti formulování předpokladů, modelování finančních analýz a doporučení výstupů pro business model. Na základě výstupů analýz navrhujeme business model, hodnotový řetězec vhodný pro každou aplikaci. Služby přípravy pro reporting ESG pro výrobní společnosti na základě regulací a požadavků EU a finančních institucí. Služby ESG jsou zpracovávány a vyhodnocovány pomocí AI.

Výrobní divize je zaměřena na výrobu a dodávky obnovitelného vodíku pro účely mobility, průmyslové aplikací v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1184 ze dne 10. února 2023.

Pam Services, s.r.o.

PAM Services, s.r.o.

Jsme kreativní společnost, která od roku 2001 poskytuje služby v oblasti korporátní komunikace. Specializujeme se především na strategické a obchodní poradenství, reklamu, event management a PR & PA. Disponujeme týmem zkušených odborníků a externích spolupracovníků v kancelářích v Ostravě a Praze, kteří se specializují nejen na oblast Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky.

 

Strategické & obchodní poradenství

 • Analýza výchozího stavu klienta a trhu
 • Návrh strategie a konkrétních scénářů
 • Podpora vstupu na trh a tvorba týmů

Reklama

 • Kreativní řešení
 • Výroba reklamních nosičů
 • Efektivní výběr reklamního prostoru

Event management

 • Kulturní a sportovní projekty
 • Organizační a technické zajištění eventů
 • Firemní dny

PR & Public affairs

 • Agenda setting & issue management
 • Media relations & krizová komunikace
 • Státní správa, místní samosprávy

ORLEN_Unipetrol

ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Skupina ORLEN Unipetrol postupně realizuje cíle svého strategického rozvoje směrem k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději do roku 2050. Klade důraz na rozvoj petrochemického segmentu, dekarbonizaci, digitalizaci, recyklaci a využívání alternativní zdrojů energie včetně biopaliv a vodíku. Jen do roku 2030 tímto směrem investuje 35 miliard korun. Ve své síti čerpacích stanic ORLEN Benzina poskytuje komplexní portfolio paliv a pohonů. Ke stávajícím klasickým i alternativním pohonným hmotám a elektrické energii nyní přidává vodík, který zásadně rozšíří možnosti rozvoje nízko emisní (a s nabídkou zeleného vodíku bezemisní) hromadné i nákladní dopravy. Do roku 2030 chce skupina ORLEN Unipetrol vyrábět 4 500 tun zeleného vodíku ročně, což představuje pohon pro cca 30 tisíc automobilů, a zprovoznit 28 vodíkových čerpacích stanic v Česku a 3 distribuční terminály pro železniční dopravu. Rozšiřování nabídky na čerpacích stanicích je plně v souladu se strategií rozvoje skupiny ORLEN Unipetrol a navazuje na unijní a národní priority v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury pro čistou mobilitu.

tatra

TATRA TRUCKS

Kopřivnická společnost TATRA TRUCKS je jednou z nejstarších automobilek světa a největším výrobcem nákladních a užitkových vozidel v České republice. Od března 2013 je společnost TATRA TRUCKS vlastněná českými akcionáři ze skupiny Czechoslovak Group a Promet Group. Těžká nákladní vozidla značky TATRA jsou pověstná díky své nenapodobitelné tatrovácké koncepci, průchodnosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem. Současná škála nákladních vozidel vychází maximálně vstříc svým zákazníkům po celém světě. Civilní produkci reprezentuje modelová řada TATRA PHOENIX, speciální, hasičskou a obrannou produkci představuje obchodní řada TATRA FORCE. Vynikající jízdní vlastnosti a mnohé technické a konstrukční novinky vozidel TATRA jsou již léta ověřovány na trasách maratónských soutěží. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhly posádky Tater na Rallye Dakar a Africa Eco Race.

GasNet, s.r.o.

Skupina GasNet je největší distributor plynu v České republice. Zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky plynu pro více než 2,3 milionu odběrných míst. Spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech Česka kromě Prahy a Jihočeského kraje. V distribuci plynu má v tuzemsku 80% podíl. GasNet spravuje a provozuje plynárenskou distribuční síť, která je součástí kritické infrastruktury státu. Připravuje se na distribuci takzvaných zelených plynů a zapojuje tak do svého provozu řadu moderních technologií a inovací.

FERRIT s.r.o.

„Česká společnost FERRIT působící na celosvětovém trhu se specializuje na komplexní řešení důlní dopravy. Již více než třicet let se věnuje vývoji, výrobě a servisu důlních strojů a zařízení.

Její produkty poskytují spolehlivá řešení pro přepravu osob, materiálů a rud ve specifických podmínkách rudných a uhelných dolů, včetně míst s nebezpečím výbuchu plynů, a také při výstavbě tunelů, metra a podzemních kolektorů. Dlouholeté zkušenosti, efektivní kontakty a kvalitní výrobky ji předurčují do role jednoho z lídrů v daném oboru.

Vývojové a konstrukční oddělení firmy je schopno realizovat i specifické poptávky zákazníků a poskytovat komplexní dodávky důlních celků. Její inovace a know-how umožňují reagovat na nejnovější potřeby trhu a přinášet spolehlivá řešení pro důlní průmysl.

V roce 2023 zahájil FERRIT práci na koncepci vodíkových pohonných systémů pro důlní techniku.

Tato iniciativa je vedena snahou přispět k dosažení uhlíkově neutrálního hospodářství a reagovat na rostoucí poptávku trhu po strojích s nízkými emisemi.“

ORLEN_Unipetrol

OKD, a. s.

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje cca 1,2 milionu tun uhlí. Má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s. Těžba uhlí bude pokračovat do konce roku 2025 s možným přesahem do roku 2026 na vytěžení posledních porubů. Poté OKD Důl ČSM uzavře a z vlastních prostředků bude provádět jeho technickou likvidaci a zajistí dohodnutý sociální program. Připravuje se také na další podnikání v oblasti výroby uhelných směsí a zelené energie.

 

OKD každoročně přispívá do rozpočtů obcí, kde působí. Karviná a Stonava příspěvky využívají například na opravy a údržbu komunikací, rekonstrukce či vybavení sociálních, kulturních a sportovních zařízení a na ozdravné pobyty dětí. Stěžejním pilířem podpory neziskového sektoru je Nadace OKD, jejímž prostřednictvím pomáhá OKD jakožto její zřizovatel uskutečňovat veřejně prospěšné projekty neziskovým organizacím v Moravskoslezském kraji. OKD je rovněž zakládajícím členem Spolku svatá Barbora, jehož cílem je podpora dětí, kterým zahynul rodič na následky pracovního úrazu. Mezi společensky odpovědnými aktivitami OKD hraje významnou roli také sponzorská podpora sportu, kultury, vzdělávání a udržování hornických tradic v Moravskoslezském kraji.  OKD je generálním partnerem fotbalového klubu MFK Karviná a hlavním partnerem házenkářského klubu HCB Karviná.

ORLEN_Unipetrol

TraMoTech, spol. s r.o.

TraMoTech spol. s r.o. – Transport Mobility Technique, je účelově založený start-up s vizí v tématu železnice a vodík. Konkrétně pro účel vývoje, výroby a realizací kolejových vozidel pro osobní regionální dopravu s alternativním pohonem. Vize a cíl TraMoTech vychází z dlouholetých zkušeností a know-how osob působících v oblasti vývoje a výroby kolejových vozidel. Cílem je nabídnout nové unikátní nízkoemisní kolejové vozidlo pro přepravu osob na regionálních tratích, které bude plnohodnotnou moderní alternativou k vozům řady 810, 811, 814 a dalších.

Air products

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Mezinárodní společnost Air Products byla založena v roce 1940 v USA a patří mezi vedoucí světové výrobce a dodavatele technických plynů. Jako největší světový výrobce vodíku je Air Products aktivní ve všech částech vodíkového řetězce, především v oblasti výroby, distribuce a skladování. V České republice, kde společnost působí již od roku 1991, se Air Products velmi aktivně zapojuje do vodíkové debaty jak na úrovni odborných pracovních skupin, tak ve veřejném prostoru.