Členství

Proč se stát členem MSVK:

 

Vodík je čistý a univerzální nosič energie a bude hrát klíčovou roli při procesu energetické transformace. Umožní flexibilní transfer energie napříč sektory, časem a místy.

Chcete se podílet na vytvoření ekosystému vodíku zahrnující výrobu, skladování, distribuci, tankování a konečné využití vodíku?

Věříte, že vodíkové technologie umožňují sektorové propojení různých odvětví průmyslu a napomáhají hlubšímu využití variabilní obnovitelné energie?

Hodláte s námi propojit jednotlivé dílčí projekty s jasně definovanými ekonomicko-technickými principy a systémovou interakci v různých podmínkách regionu do jednoho fungujícího komplexního projektu Vodíkového údolí Moravskoslezského kraje?

Je-li Vaše odpověď ANO pak je Vodík příležitostí i pro Vás – neváhejte nás kontaktovat.

 

Výhody členství:

Při vývoji a budování Vodíkového ekosystému získáte přístup k aktuálním informacím a znalostem o vodíkových technologiích.

Váš hlas a Vaše potřeby při vytváření Vodíkového údolí budou slyšet, a to jak na úrovni národní, tak mezinárodní.

Společnou prací budeme hledat nástroje a příležitosti, jak pomoci v rozvoji nových technologií a nalezení nových obchodních příležitostí.

Synergie vzájemné spolupráce, informací a společného cíle urychlí Váš vývoj, konkurenci schopnost a udržitelnost.

Angažovanost v oblasti sektoru produkujícího nové technologie s vysokou přidanou hodnotou umožní čerpání zajímavých finančních prostředků z národních i mezinárodních zdrojů.