Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. kontrasignoval Memorandum Iniciativy vodíkové mobility, která vznikla z iniciativy společností:

Air products
Orlen-Unipetrol
Toyota

Souhlasíme s konstatováním, že „Rozvoj vodíkové mobility zaostává v Česku za vyspělými státy světa. Evropská unie počítá s výrobou deseti milionů tun obnovitelného vodíku do roku 2030 a stejným množstvím dovezeného vodíku z nečlenských zemí Evropské unie. Vodík se stal realitou a je třeba mu uvolnit cestu i na české silnice a železnice. V případě, že nechceme zůstat pozadu, Česká republika musí co nejdříve začít podnikat výraznější kroky, které povedou k urychlení rozvoje vodíkového hospodářství na území České republiky.“ Více informací k Inciativě vodíkové mobility najdete na https://vodikovainiciativa.cz/

Podpis memoranda