Sdružujeme se a posilujeme prosazování vodíkových zájmů spoluprací s Národní klastrovou asociací, která spojuje klastrové organizace a technologické platformy na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertíz pro posílení konkurenceschopnosti ČR.

Jsme součástí rodiny klastrových organizací, technologických platforem, výzkumných a vývojových institucí ve všech průmyslových ekosystémech, zastupující více něž 1000 společností s 250 000 zaměstnanci. O novinkách a úspěších klastrů a platforem v ČR informuje další číslo KLASTROVIN https://nca.cz/media/di2dubec/klastroviny-10_2023.pdf

Mapa klastrů