Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z.s., se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 17464781 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Osobní údaje Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Pokud Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Moravskoslezského Vodíkového Klastru, z. s. informace o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Moravskoslezským Vodíkovým klastrem, z. s.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Moravskoslezským Vodíkovým Klastrem, z. s. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Moravskoslezským Vodíkovým Klastrem, z. s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Moravskoslezským vodíkovým klastrem z. s.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Moravskoslezskému Vodíkovému Klastru z. s.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Moravskoslezskému Vodíkovému Klastru, z. s. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Moravskoslezský Vodíkový Klastr z. s.: Ing. Josef Woźniak, Telefon: 604 557 381, e‑mail: josef.wozniak@ms-vk.cz