Poslání a vize

Našim posláním je aktivní podpora rozvoje ekosystému vodíkového údolí Moravskoslezského kraje a uplatnění vodíkových technologií při hospodářské transformaci Moravskoslezského kraje.

Budujeme partnerství a kooperujeme se subjekty působícími v oblasti vodíkových technologií s cílem optimálně využít tyto nové technologie v rámci trvale udržitelného rozvoje Moravskoslezského vodíkového údolí.

 

Naší cestou a vizí je:

 

  • prosazování prospěšných cílů plynoucích z užití vodíkových technologií, jak v běžném občanském životě, tak i v průmyslových procesech a v oborech s vysokou přidanou hodnotou,
  • zajišťovat a sjednocovat komunikaci k tématu rozvoje vodíkových technologií a konceptu Vodíkového údolí,
  • odborná konzultační činnost v oblasti vodíkových technologií, a to jak pro členy spolku, tak pro externí subjekty, příprava edukačních programů, organizace školení, osvěta, šíření konceptu moderní energetiky a integrace vodíkových technologií do praxe,
  • obhajování zájmů a formulace společných stanovisek a vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních aktů v oblasti integrace vodíkových technologií do energetiky, dopravy a průmyslu,
  • realizace infrastrukturních projektů a vědecko-výzkumných projektů cílených především do oblasti využití vodíkových technologií, spolupráce vodíkových technologií s obnovitelnými zdroji energie a budování odborných profesních kapacit.“ 

.