Síťové řešení

Realizace „Rámce síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji “ si klade za cíl propojit navzájem jednotlivé dílčí projekty s jasně definovanými ekonomicko-technickými principy a systémovou interakci v různých podmínkách regionu nebo místního uspořádání, ideálně v jednom komplexním projektu.

Aktivní podpora rozvoje ekosystému Vodíkového údolí s důrazem na tvorbu a realizaci Síťového řešení neboli rozvoj vodíkových technologií s pokrytí celého hodnotového řetězce od výrobu, skladování, přes distribuci, tankování až ke konečné použití vodíku.

Realizaci „Rámce síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v Moravskoslezském kraji“ je podpořena v rámci projektu „Vodíkové údolí Moravskoslezského kraje“, který je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00134/2023/EPCH.

Provedením strategie byl pověřen Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. jakožto odborně zaměřená organizace s krajskou působností a odbornou zkušeností v oblastech rozvoje, implementace vodíkových technologií.

síťové řešení