Moravskoslezské vodíkové údolí začíná dostávat další obrysy. Plány Kraje jsou zeleným vodíkem pohánět vlaky na Jesenicku a autobusy napříč celým regionem.

„V Evropě se po roce 2035 nebudou moci využívat v závazku veřejné služby vozidla na fosilní pohon. Čili nebude možné provozovat dieselové ani plynové autobusy ani naftové vlaky,“ konstatoval u příležitosti ostravské konference H2 Fórum 2023, zaměřené na využívání vodíku v kraji, 1.náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka. „Původní plán využít v dopravě na 300 vodíkových autobusů přehodnocujeme. Rozhodující bude cena vodíku a ta zatím vychází poměrně dráž, než bychom potřebovali. Stále ale platí plán pořídit 30 vodíkových autobusů pro oblasti Havířovska, Českotěšínska a Třinecka. Pro ty vodík máme,“ vysvětlil.

Ve Frýdku-Místku, do konce roku 2025, by měl být zahájen zkušební provoz výroby vodíku. Společnost Veolia počítá s výrobou vodíku elektrolýzou s pomocí elektřiny získané fotovoltaickými zdroji či větrem a za využití biomasy. Fotovoltaické elektrárny patřící společnosti Veolia budou hlavním zdrojem elektrické energie. Ostatní zdroje budou nakupovány z dalších obnovitelných zdrojů v Moravskoslezském kraji. Samozřejmě to nemusí být vždy možné, proto plánujeme využívat k vykrývání doby, kdy je nedostatek obnovitelných zdrojů, kotel spalující biomasu,“ doplnil manažer projektů výroby vodíku společnosti Veolia Arnošt Gross.

O konečném rozsahu využívání vodíku po roce 2030 rozhodne hlavně cena. Strategii budoucího vodíkového vývoje kraje připravuje Moravskoslezský vodíkový klastr, z.s.. Jak uvádí předseda představenstva klastru Daniel Minařík „Strategie našeho postupu má být přijata do konce roku, následně ji budeme upřesňovat,“ Postup od menších projektů k větším není podle něj v tomto případě možný. „Nemůžeme myslet v malém. V malém si na sebe vodíkové technologie nevydělají, musíme myslet ve velkém, aby to dávalo ekonomický smysl. Proto se musíme bavit hned o velkých projektech. Což samozřejmě přináší i nutnost úvah o tom, jak je financovat.“

Na největší vodíkové konferenci v České republice H2 Fórum v Ostravě jsem představili základní obrysy strategie a také novinky a stálice v oblasti vodíkových aplikací.

Vodíková Tatra H2 fórum MSVK
Vodíková Tatra H2 Fórum
Představení strategie H2 MSK H2 fórum